Nyheder

Konstitution af formand

01-10-2020

Ulla Nordahl er konstitueret som formand frem til generalforsamlingen i februar. I forvejen er hun kasserer og varetager herved begge hverv. Suppleanterne er udnævnt til bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består herefter af 5 personer uden suppleanter.

Dette er kun en nødløsning. Vi savner "nyt blod" i den grad og vi glæder os så meget til at kunne byde nye friske medlemmer velkommen.Tilbage til nyheder